drg. Dyah Arini

drg. Arini

JOHAR, KARAWANG 

Senin - Rabu

Jam : 14:00 - 17:00 WIB


KOSAMBI, KARAWANG 

Kamis

Jam : 10:00-15:00 WIB 


CIKARANG 

Jumat & Sabtu

Jam : 10:00 - 15:00 WIB

drg. Sutami Wahyu Prasetya, Sp. BM

drg. Sutami, Sp. BM.

JOHAR, KARAWANG

Sabtu 

Jam : 18:00-21:00 WIB


drg. Rina

drg. Rina

JOHAR, KARAWANG

Senin - Jumat 

Jam : 11:00 - 14:00 WIB

drg. Sasa

drg. Shasa

JOHAR, KARAWANG

Senin 

Jam : 17:00-21:00 WIB

Selasa - Kamis 

Jam : 14:00-18:00 WIB 

Sabtu

Jam : 10:00-16:00 WIB

drg. Agung

drg. Agung

JOHAR, KARAWANG

Senin & Sabtu

Jam : 10:00-14:00 WIB

Selasa 

Jam : 10:00-14:00 & 17:00-21:00 WIB

Rabu - Kamis

Jam : 17:00-21:00 WIB

Jumat

Jam : 14:00-21:00 WIB

drg. Bela

drg. Bella

JOHAR, KARAWANG

Selasa - Kamis

Jam : 18:00 - 21:00 WIB

Jumat

Jam : 17:00 - 21:00 WIB

drg. Sofia

drg. Sofia

JOHAR, KARAWANG 

Minggu

Jam : 09:00-14:00 WIB


KOSAMBI, KARAWANG

Senin

Jam : 10:00-15:00 WIB

10

drg. Winda

JOHAR, KARAWANG

Rabu

Jam : 09:00 - 13:00 WIB

Kamis- Jumat

Jam : 09:00 - 14:00 WIB

drg. Shabrina

drg. Shabrina

JOHAR, KARAWANG

Sabtu 

Jam : 16:00 - 21:00 WIB

Minggu

Jam : 09:00 - 13:00 WIB


KOSAMBI, KARAWANG

Selasa 

Jam : 09:00 - 13:00 WIB

Rabu 

Jam : 09:00-13:00 WIB

2 (1)

drg. Andika

CIKARANG

Senin, Rabu, Sabtu

Jam : 10:00-21:00 WIB

Jumat 

Jam : 15:00-21:00 WIB


KOSAMBI, KARAWANG

Selasa & Kamis

Jam : 10:00 - 15:00 WIB

drg. Ayu

drg. Ayu

CIKARANG

Selasa & Kamis 

Jam : 15:00-21:00 WIB

Rabu & Jumat

Jam : 10:00-15:00 WIB

drg. Qonita

drg. Qonita

JOHAR, KARAWANG

Senin 

Jam : 18:00-21:00 WIB


KOSAMBI, KARAWANG

Rabu & Jumat

Jam : 18:00-21:00 WIB

drg. Saka

drg. Saka

PURWAKARTA

Kamis

Jam : 10:00-21:00 WIB

Jumat & Sabtu

Jam : 16:00-21:00 WIB

drg. Karina

drg. Karina

PURWAKARTA

Senin, Kamis, Jumat

Jam : 10:00-15:00 WIB

Selasa & Rabu 

Jam : 10:00-14:00 WIB


drg. Novi

drg. Novi

PURWAKARTA

Senin 

Jam : 10:00-21:00 WIB

Selasa 

Jam : 10:00-14:00 WIB


drg. Ayu Abharina

drg. Ayu Abharina

PURWAKARTA

Senin

Jam : 16:00-21:00 WIB

Rabu

Jam : 10:00-15:00 WIB

drg. Anisa

drg. Anisa

PURWAKARTA

Selasa, Rabu, Jumat

Jam : 16:00-21:00 WIB

Sabtu

Jam : 10:00-15:00 WIB

drg. Erlyta

drg. Erlyta

PURWAKARTA

Senin-Kamis

Jam : 16:00-21:00 WIB

drg. Yandi

drg. Yandi

KOSAMBI, KARAWANG

Selasa 

Jam : 14.00-20:00 WIB

Rabu

Jam : 14:00-17:00 WIB

Kamis 

Jam : 16.00-20:00 WIB

Sabtu

Jam : 16:00-21:00 WIB

5

drg. Intania

KOSAMBI, KARAWANG

Senin 

Jam : 10:00-15:00 WIB & 16:00-21:00 WIB

Selasa 

Jam : 16:00-21:00 WIB

Rabu

Jam : 10:00-15:00 WIB


22

drg. Dema

CIKARANG

Senin 

Jam : 10:00-15:00 WIB

Rabu-Jumat

Jam : 15:00-21:00 WIB

dokter Yuyun_arini dental care

drg. Yuyun

CIKARANG

Senin & Sabtu

Jam : 15:00-21:00 WIB

Kamis

Jam : 10:00-15:00 WIB

drg. Isma_arini dental care

drg. Isma

CIKARANG

Selasa

Jam : 15:00-21:00 WIB

Kamis

Jam : 10:00-15:00 WIB

Minggu

Jam : 09:00-14:00 WIB

dokter Cintia Arini Dental Care

drg. Sintia

JOHAR, KARAWANG

Kamis

Jam : 14.00-17.00 WIB


KOSAMBI, KARAWANG

Jumat

Jam : 10.00-15.00 WIB

drg Celine Arini Dental Care

drg. Celine

KOSAMBI, KARAWANG

Senin 

Jam : 16.00-2100 WIB

Kamis

Jam : 16:00-21:00 WIB

drg Skolastika Arini Dental Care

drg. Scolastika

KOSAMBI, KARAWANG

Jumat & Sabtu

Jam : 10:00-15:00, 16:00-20:00 WIB