drg. Dyah Arini

drg. Dyah Arini

Kamis

Jam : 09:00 - 12:00 WIB

drg. Shabrina Herlyanti

drg. Shabrina

Selasa - Rabu

Jam : 09:00 - 13:00 WIB

drg. Sofia

drg. Sofia

Senin

Jam : 10:00 - 14:00 WIB

drg. Qonita Azzahrah D

drg. Qonita

Rabu & Jumat

Jam : 18:00 - 21:00 WIB

drg. Sintia Saputra

drg. Sintia

Jumat

Jam : 10:00 - 15:00 WIB

drg. Yandi Kusmulandi

drg. Yandi

Selasa
Jam : 14:00 - 20:00 WIB

Rabu
Jam : 14:00 - 17:00 WIB

Kamis
Jam : 16:00 - 20:00 WIB

Sabtu
Jam : 17:30 - 21:00 WIB

drg. dea intania dewi

drg. Dea Intania

Senin
Jam : 10:00 - 15:00 WIB

Senin & Selasa
Jam : 16:00 - 21:00 WIB

Rabu & Sabtu
Jam : 10:00 - 15:00 WIB

drg. Andika Hidayat

drg. Andika

Selasa
Jam : 10:00 - 14:00 WIB

Kamis
Jam : 10:00 - 13:00 WIB

drg. Celine Hestiana

drg. Celine

Senin & Kamis

Jam : 16:00 - 20:00 WIB

drg. Skolastika Piscasari

drg. Scolastika

Jumat
Jam : 10:00 - 20:00 WIB

Sabtu
Jam : 10:00 - 15:00 WIB