drg. Shasa

drg. Shasa

Jadwal Praktek :Sabtu : 10:00 – 16:00 WIBSenin : 16:00 – 21:00 WIB

drg. Arini

drg. Arini

Jadwal Praktek :Selasa, Rabu, Kamis, JumatJam : 16:00 – 21:00 WIB