Jadwal Praktek :
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat
Jam : 16:00 – 21:00 WIB