Jadwal Praktek :
Senin - Jumat
Jam : 10:00 - 14:00 WIB